eq system branża produkcyjna

Tuotanto

Tuotantoteollisuudessa jokaisen osan täytyy sopia yhteen keskenään. Muutos jollain alueella vaikuttaa myös muihin tekijöihin. Näin ollen pieniäkin parannuksia tehdessä yritysten muiden osastojen tulee huomioida tämä, ja hyödyntää “uusi” potentiaali tehokkaasti.

Miksi asentaa eq system tuotantoa varten?

Me tiedämme, mikä on tärkeää tuotantotalouden saralla. Me tiedämme millaisia seurauksia voi olla pienelläkin häiriöajalla, yllättävällä kasvulla tilauksissa, oikeiden ominaisuuksien puuttessa olevalla työntekijällä tai ylimitoitetulla ennustella. Tiedämme paljon, mutta vain yhteistyöllä sinun yrityksesi asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä voimme tehokkaasti kehittää niitä alueita, jotka voivat vaikuttaa koko yrityksen toimintaan.

Ratkaisu

Kokonaisvaltainen lähestymistapa takaa parhaat lopputulokset tuotantoteollisuuden alalla. Mitä sitten oikein tarkoitamme tällä? Ensinnäkin, tuki meidän asiantuntijoiltamme projektin alusta lähtien (lähtökohtaisen tilanteen kartoittaminen, yksityiskohtaisten kehitysideoiden suunnittelu, sopivien työkalujen valitseminen ja niiden sovittaminen yrityksen tarpeiden mukaisiksi), aivan loppuun asti (prosessin toteuttaminen ja kehittäminen). Emme ole tyytyväisiä ainoastaan oikeiden työkalujen käyttämiseen, sillä tavoitteemme on ratkaista ongelmia, jotka ovat todellisia.

Millaisista hyödyistä sinä pääset nauttimaan?

Lyhennä tuotantosykliä yli 29%

Lisää tuotannon tehokkuutta lähes 23%

Kehitä tilausten olemista ajantasalla yli 52%

Lisää prosessien läpinäkyvyyttä jokaisella yrityksen osa-alueella

Vähennä paperin käyttöä lähes 97%

Lisää resurssien tehokkuutta yli 19%

Vähennä suunnittelematonta henkilökuntapulaa 87%

Lyhennä tuotantosykliä yli 29%

Lisää tuotannon tehokkuutta lähes 23%

Kehitä tilausten olemista ajantasalla yli 52%

Lisää prosessien läpinäkyvyyttä jokaisella yrityksen osa-alueella

Vähennä paperin käyttöä lähes 97%

Lisää resurssien tehokkuutta yli 19%

Vähennä suunnittelematonta henkilökuntapulaa 87%

 • 15/11/2019

  ”Where does the heart…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  The first edition of…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Kaizen. How to find time for continuous improvement?

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  A sensible combination at…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Changes are the theme of this year’s Production Arena

  Lue lisää
 • 26/02/2021

  XPRIMER.HRM-järjestelmä Hellmannin Worldwide Logistics.

  Lue lisää
 • 12/03/2021

  XPRIMER-alusta Tikkurila Polska S.A.

  Tikkurila on skandinaavinen maaliyritys, joka valmistaa tuotteita huolella valituista raaka-aineista. Vuodesta 1862 lähtien rakennetun kokemuksen ansiosta yritys kehittää korkealaatuisia tuotteita…

  Lue lisää
 • 19/03/2021

  Toimitusketjun ja tuotannon suunnittelussa…

  Miksi jotkut tuotantoyritykset suunnittelevat edelleen manuaalisesti - Excelin avulla? Vastaus on pätevän ohjelmiston puute, joka pystyy toteuttamaan realistisen ja toteuttamiskelpoisen…

  Lue lisää
 • 31/03/2021

  Autoteollisuuden tuotantoprosessien optimointi

  Autoteollisuuden tuotantoprosessien optimointi - olemme saaneet EACN-projektin päätökseen Tänään olemme saaneet päätökseen toisen meille tärkeän projektin. Viime vuonna liittyimme EACN…

  Lue lisää

Liiketoiminta-alueet

Tuotannon hallinta

Tuotannon hallinta

Me tiedämme, mikä on tärkeää tuotantotalouden saralla. Me tiedämme millaisia seurauksia voi olla pienelläkin häiriöajalla, yllättävällä kasvulla tilauksissa, oikeiden ominaisuuksien puuttessa olevalla työntekijällä tai ylimitoitetulla ennustella.

Logistiikan hallinta

Logistiikan hallinta

Logistiikan hallinta on pääsääntöisesti tavaroiden, tiedon ja palvelujen hallintaa. Hallinta joka alkaa samalla hetkellä kuin itse suunnittelu ja, päinvastoin kuin voisi kuvitella, ei lopu tilauksen mukaiseen tavaran toimitukseen. Moni muu elementti tekee hallinnasta tehokkaan ja ne ovat välttämättömiä ajoituksen, toteutuksen(jatkuva muutos pienempiin eräkokokoihin ja räätälöityihin toimituksiin), asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaiden luottamukseen.

Ennustaminen

Ennustaminen

Yrityksen johtaminen on taitoa tehdä oikeita päätöksiä. Tänä päivänä, tarkkuus voi vaikuttaa koko yrityksen kehitykseen. Myös muutoksiin reagoimisen nopeus on usein todella ratkaisevaa yritykselle. Se määrittelee kilpailukykyä sekä markkina-arvoa.

Liiketoimintatieto

Liiketoimintatieto

Varmastikin, sinulla on tietoa monelta eri alueelta - liiketoimintaprosessin johtamisesta, tuotannosta, logistiikasta ja asiakasyhteyksistä. Keräät ja seuraat mielipiteitä yrityksestäsi. Varmistat, että keräämäsi informaatio on korkealaatuista. Kuitenkin, käytätkö sen koko potentiaalin? Analysoitko ja prosessoitko sen kokonaisvaltaisesti? Pystytkö muuttamaan “puhtaan tiedon” kilpailukykyiseksi tietämykseksi? Tärkeimpänä, tiedätkö koko tarinan, joka on datan takana piilossa?

Prosessien ja dokumenttien hallinta

Prosessien ja dokumenttien hallinta

Keräämme satoja dokumentteja joka päivä. Ne kulkeutuvat meille eri paikoista, eri aikoina ja usein myös eri tiedostomuodoissa. Niiden aihe on harvoin sama. Niitä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa analysoida tehokkaasti - muistaa niiden konteksti, määrittää niiden tarkoitus, niissä esitetyn informaation luotettavuus sekä se arvo minkä ne tuovat suhteessa koko organisaatioon.

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Mitä asiakkaat odottavat minulta? - tämä on todennäköisesti yksi useiten kysytyistä kysymyksistä, joka jää monesti ilman vastausta. On helpompaa sanoa mitä he eivät odota - he eivät varmastikaan halua yksittäistä tuotetta, vaan ennemminkin etsivät ratkaisua heidän omaan, yksilölliseen ongelmaansa. Näiden ongelmien ymmärtämiseksi, sinun täytyy tietää paljon asiakkaan työympäristöstä, heidän tuotantoalansa ominaispiirteistä ja löytää keino pitää heidät kiinnostuneena omasta tarjouksestasi ja yrityksestäsi.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto

Tällä alueella pyrimme usein kompromissiin ajankäytön, pätevyyden ja tiettyjen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen välillä. Lisäksi, henkilöstöhallinnassa voi olla ennalta arvaamattomia haasteita koska työntekijät sairastuvat, saattavat olla myöhässä tai jäävät lomalle. Tämä on paljon informaatiota, jota tulee eri lähteistä, eri aikoina ja eri muodoissa. Se vaatii paljon hallinnollista työtä. Tämä sisältää työlainsäädännön noudattamisen vahvistamisen sekä säädökset ja valtuudet. Pääasiassa se on kuitenkin koko tiimin potentiaalin asianmukaista hyödyntämistä.

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.