Palvelut

Palveluissa kaikista tärkeintä on ihmiset – heidän pätevyytensä, kommunikaatiokykynsä ja mahdollisuutensa päästä käsiksi tarvitsemiinsa työkaluihin. On tarpeellista varmistaa korkein mahdollinen laatu tarjotuille palveluille. On olemassa paljon erilaisia dokumentteja jotka täytyy rekisteröidä, prosessoida ja arkistoida. Niiden pohjalta tulee suunnitella tärkeitä huomioita tulevaisuutta ajatellen.

Miksi asentaa eq systems palveluita varten?

Me autamme sinua käyttämään tiimisi potentiaalin (myös piilotetun) paremmin. Me suosittelemme, kuinka yhdistää oikeat työntekijät oikeisiin työtehtäviin ja kuinka varmistaa heidän jatkuva kehityksensä ja tehokas työtuntien käyttö. Me varmistamme tehokkaan tiedon liikkumisen (mukaan lukien sopimukset, tilaukset ja tositteet suoritetuista toiminnoista) ja käytettyjen työkalujen tehokkaan monitoroinnin. Pätevä tiimi, toiminnan analyysi sekä tehokas sisäinen kommunikaatio sallii sinun kehittää jatkuvasti tarjoamiasi palveluita.

Ratkaisu

Aivan aluksi, me analysoimme yrityksesi sisäisen tilanteen. Selvitämme mitkä prosessit toimivat niinkuin pitääkin ja mitä voidaan kehittää. Puhumme liiketoimintatavoitteistasi ja niiden prioriteeteistä. Sitten, me valmistelemme yksityiskohtaisen parannusten konseptin, joka sisältää tiivistelmän aikaisempia toimintoja, parannusten suunnan ja niillä saavutettavat hyödyt. Viimeinen elementti on ratkaisun valinta, joka täsmätään organisaation kulttuuriin ja työntekijöiden työskentelytapoihin. Meille ohjelmalla on toissijainen rooli. Tärkeintä on yhdistää meidän kokemuksemme palvelualalta sinun tietämykseesi yrityksestä.

Millaisia hyötyjä sinä voit saada?

Ennustusten täsmällisyyden lisääntyminen jopa 27%

Liikevaihdon kulujen minimointi

Tiedonkulkuun kuluvan ajan väheneminen 36%

Suunnittelemattoman työvoimapulan väheneminen 87%

Lisätä liikevaihtoprosessien tehokkuutta 75%

Lisää asiakkaiden pysyvyyttä 30%

Ennustusten täsmällisyyden lisääntyminen jopa 27%

Liikevaihdon kulujen minimointi

Tiedonkulkuun kuluvan ajan väheneminen 36%

Suunnittelemattoman työvoimapulan väheneminen 87%

Lisätä liikevaihtoprosessien tehokkuutta 75%

Lisää asiakkaiden pysyvyyttä 30%

 • 15/11/2019

  ”Where does the heart…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  The first edition of…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Kaizen. How to find time for continuous improvement?

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  A sensible combination at…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Changes are the theme of this year’s Production Arena

  Lue lisää
 • 26/02/2021

  XPRIMER.HRM-järjestelmä Hellmannin Worldwide Logistics.

  Lue lisää
 • 12/03/2021

  XPRIMER-alusta Tikkurila Polska S.A.

  Tikkurila on skandinaavinen maaliyritys, joka valmistaa tuotteita huolella valituista raaka-aineista. Vuodesta 1862 lähtien rakennetun kokemuksen ansiosta yritys kehittää korkealaatuisia tuotteita…

  Lue lisää
 • 19/03/2021

  Toimitusketjun ja tuotannon suunnittelussa…

  Miksi jotkut tuotantoyritykset suunnittelevat edelleen manuaalisesti - Excelin avulla? Vastaus on pätevän ohjelmiston puute, joka pystyy toteuttamaan realistisen ja toteuttamiskelpoisen…

  Lue lisää
 • 31/03/2021

  Autoteollisuuden tuotantoprosessien optimointi

  Autoteollisuuden tuotantoprosessien optimointi - olemme saaneet EACN-projektin päätökseen Tänään olemme saaneet päätökseen toisen meille tärkeän projektin. Viime vuonna liittyimme EACN…

  Lue lisää

Liiketoiminta-alueet

Henkilöstöhallinta

Henkilöstöhallinta

Se on jatkuvaa kompromissin etsimistä ajan, osaamisen ja tiettyjen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen nopeuden välillä. Henkilöstöjohtaminen on lisäksi arvaamatonta, koska työntekijät sairastuvat, ovat myöhässä ja ottavat joskus lomaa. Eri lähteistä, eri aikoina ja muodoissa on paljon tietoa. Se on paljon hallinnollista työtä. Tähän sisältyy paljon työlain, asetusten ja valtuuksien noudattamista. Se on ensisijaisesti koko työyhteisön potentiaalin oikeanlaista käyttöä. Katso kuinka parantaa tehokkuutta pehmeän ja kovan henkilöstöhallinnon alalla. Kuinka suoritettujen analyysien tarkkuutta ja niiden vaikutusta koko yrityksen toimintaan voidaan lisätä?

Prosessien ja asiakirjojen kulun hallinta

Prosessien ja asiakirjojen kulun hallinta

Keräämme satoja dokumentteja joka päivä. Ne kulkeutuvat meille eri paikoista, eri aikoina ja usein myös eri tiedostomuodoissa. Niiden aihe on harvoin sama. Niitä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa analysoida tehokkaasti - muistaa niiden konteksti, määrittää niiden tarkoitus, niissä esitetyn informaation luotettavuus sekä se arvo minkä ne tuovat suhteessa koko organisaatioon.

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Mitä asiakkaat odottavat minulta? - tämä on todennäköisesti yksi useiten kysytyistä kysymyksistä, joka jää monesti ilman vastausta. On helpompaa sanoa mitä he eivät odota - he eivät varmastikaan halua yksittäistä tuotetta, vaan ennemminkin etsivät ratkaisua heidän omaan, yksilölliseen ongelmaansa. Näiden ongelmien ymmärtämiseksi, sinun täytyy tietää paljon asiakkaan työympäristöstä, heidän tuotantoalansa ominaispiirteistä ja löytää keino pitää heidät kiinnostuneena omasta tarjouksestasi ja yrityksestäsi.

Ennustaminen

Ennustaminen

Yrityksen johtaminen on taitoa tehdä oikeita päätöksiä. Tänä päivänä, tarkkuus voi vaikuttaa koko yrityksen kehitykseen. Myös muutoksiin reagoimisen nopeus on usein todella ratkaisevaa yritykselle. Se määrittelee kilpailukykyä sekä markkina-arvoa.

Liiketoimintatieto

Liiketoimintatieto

Varmastikin, sinulla on tietoa monelta eri alueelta - liiketoimintaprosessin johtamisesta, tuotannosta, logistiikasta ja asiakasyhteyksistä. Keräät ja seuraat mielipiteitä yrityksestäsi. Varmistat, että keräämäsi informaatio on korkealaatuista. Kuitenkin, käytätkö sen koko potentiaalin? Analysoitko ja prosessoitko sen kokonaisvaltaisesti? Pystytkö muuttamaan “puhtaan tiedon” kilpailukykyiseksi tietämykseksi? Tärkeimpänä, tiedätkö koko tarinan, joka on datan takana piilossa?

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.