Logistiikka

Logistiikka-ala on usein rajoittunut vain varaston hallintaan, vaikka siihen kuuluu monia muitakin mutkikkaita prosesseja, jotka usein jätetään huomiotta.

Miksi asentaa eq system logistiikkaa varten?

Tottakai varaston hallinta on yksi avaintekijöistä logistiikan alalla, mutta se ei ole suinkaan ainoa. Emme keskity ainoastaan tämän alueen kehittämiseen, vaan myös vähemmän tunnettujen, koko organisaation tehokkuuden kannalta tärkeisiin alueisiin. Logistiikka-alan yritykset koostuvat ennen kaikkea ihmisistä oikeilla pätevyyksillä, jotka ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden työkalujen kanssa. Tämä tarkoittaa, että on tarpeellista ylläpitää tehokasta virtausta niin tiedon kuin dokumenttienkin (sopimukset, määräykset, niiden prioriteettijärjestys,ohjeet työntekijöille) kanssa.Lopulta pystytään rakentamaan pitkäkestoinen suhde kymmenien asiakkaiden kanssa yhtä aikaa. Logistiikassa on kyse täsmällisyydestä ja nopeudesta - kaikilla alueilla, ei ainoastaan varastossa.

Ratkaisu

Eq systemissä, me katsomme yrityistä kokonaisuutena. Kehitysideoilla jotka esitellään jollain tietyllä osastolla, tulisi olla oikea vaikutus koko yrityksen parempaan toimintaan, ei ainoastaan osaan sitä. Näin ollen, me aloitamme yhteistyön yksityiskohtaisella analyysilla sen hetkisestä tilanteesta. Sitten, yrityksen tavoitteisiin perustuen, valmistelemme parannusehdotukset. Lopuksi, me yhdistelemme oikean ratkaisun ja toteutamme sen. Me odotamme että ohjelma on sopiva yritykselle, ei toisinpäin.

Millaisista hyödyistä sinä voit nauttia?

Kehittää tilausten ajantasalla olemista enemmän kuin 52%

Lisätä resurssien tehokkuutta yli 19%

Työlainsäädännön varma noudattaminen

Työlainsäädännön varma noudattaminen

Vähennä dokumenttien jakamiseen kuluvaa aikaa 36%

Vähennä hallinnollisia kuluja yli 37%

Kehittää tilausten ajantasalla olemista enemmän kuin 52%

Lisätä resurssien tehokkuutta yli 19%

Työlainsäädännön varma noudattaminen

Työlainsäädännön varma noudattaminen

Vähennä dokumenttien jakamiseen kuluvaa aikaa 36%

Vähennä hallinnollisia kuluja yli 37%

 • 15/11/2019

  ”Where does the heart…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  The first edition of…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Kaizen. How to find time for continuous improvement?

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  A sensible combination at…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Changes are the theme of this year’s Production Arena

  Lue lisää
 • 26/02/2021

  XPRIMER.HRM-järjestelmä Hellmannin Worldwide Logistics.

  Lue lisää
 • 12/03/2021

  XPRIMER-alusta Tikkurila Polska S.A.

  Tikkurila on skandinaavinen maaliyritys, joka valmistaa tuotteita huolella valituista raaka-aineista. Vuodesta 1862 lähtien rakennetun kokemuksen ansiosta yritys kehittää korkealaatuisia tuotteita…

  Lue lisää
 • 19/03/2021

  Toimitusketjun ja tuotannon suunnittelussa…

  Miksi jotkut tuotantoyritykset suunnittelevat edelleen manuaalisesti - Excelin avulla? Vastaus on pätevän ohjelmiston puute, joka pystyy toteuttamaan realistisen ja toteuttamiskelpoisen…

  Lue lisää
 • 31/03/2021

  Autoteollisuuden tuotantoprosessien optimointi

  Autoteollisuuden tuotantoprosessien optimointi - olemme saaneet EACN-projektin päätökseen Tänään olemme saaneet päätökseen toisen meille tärkeän projektin. Viime vuonna liittyimme EACN…

  Lue lisää

Liiketoiminta-alueet

Logistiikan hallinta

Logistiikan hallinta

Miten tehdä materiaalivirrasta täysin läpinäkyvä, työntekijät tietävät mitä materiaaleja heidän tiulee käyttää tuotannossa, ja logistiikka henkilöstö tietää mitä voidaan toimittaa eteenpäin? Miten ajankäytön hukka varastoista etsimiseen, dokumentaation luomiseen ja hidassoutuisen tiedon tuottamiseen voitaisi minimoida?

Henkilöstöhallinta

Henkilöstöhallinta

Se on jatkuvaa kompromissin etsimistä ajan, osaamisen ja tiettyjen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen nopeuden välillä. Henkilöstöjohtaminen on lisäksi arvaamatonta, koska työntekijät sairastuvat, ovat myöhässä ja ottavat joskus lomaa. Eri lähteistä, eri aikoina ja muodoissa on paljon tietoa. Se on paljon hallinnollista työtä. Tähän sisältyy paljon työlain, asetusten ja valtuuksien noudattamista. Se on ensisijaisesti koko työyhteisön potentiaalin oikeanlaista käyttöä. Katso kuinka parantaa tehokkuutta pehmeän ja kovan henkilöstöhallinnon alalla. Kuinka suoritettujen analyysien tarkkuutta ja niiden vaikutusta koko yrityksen toimintaan voidaan lisätä?

Prosessien ja asiakirjojen kulun hallinta

Prosessien ja asiakirjojen kulun hallinta

Keräämme satoja dokumentteja joka päivä. Ne kulkeutuvat meille eri paikoista, eri aikoina ja usein myös eri tiedostomuodoissa. Niiden aihe on harvoin sama. Niitä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa analysoida tehokkaasti - muistaa niiden konteksti, määrittää niiden tarkoitus, niissä esitetyn informaation luotettavuus sekä se arvo minkä ne tuovat suhteessa koko organisaatioon.

Liiketoimintatieto

Liiketoimintatieto

Varmastikin, sinulla on tietoa monelta eri alueelta - liiketoimintaprosessin johtamisesta, tuotannosta, logistiikasta ja asiakasyhteyksistä. Keräät ja seuraat mielipiteitä yrityksestäsi. Varmistat, että keräämäsi informaatio on korkealaatuista. Kuitenkin, käytätkö sen koko potentiaalin? Analysoitko ja prosessoitko sen kokonaisvaltaisesti? Pystytkö muuttamaan “puhtaan tiedon” kilpailukykyiseksi tietämykseksi? Tärkeimpänä, tiedätkö koko tarinan, joka on datan takana piilossa?

Ennustaminen

Ennustaminen

Yrityksen johtaminen on taitoa tehdä oikeita päätöksiä. Tänä päivänä, tarkkuus voi vaikuttaa koko yrityksen kehitykseen. Myös muutoksiin reagoimisen nopeus on usein todella ratkaisevaa yritykselle. Se määrittelee kilpailukykyä sekä markkina-arvoa.

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Mitä asiakkaat odottavat minulta? - tämä on todennäköisesti yksi useiten kysytyistä kysymyksistä, joka jää monesti ilman vastausta. On helpompaa sanoa mitä he eivät odota - he eivät varmastikaan halua yksittäistä tuotetta, vaan ennemminkin etsivät ratkaisua heidän omaan, yksilölliseen ongelmaansa. Näiden ongelmien ymmärtämiseksi, sinun täytyy tietää paljon asiakkaan työympäristöstä, heidän tuotantoalansa ominaispiirteistä ja löytää keino pitää heidät kiinnostuneena omasta tarjouksestasi ja yrityksestäsi.

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.