TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Informaatiota henkilökohtaisten tietojen prosessoimisesta eq system sp. z o.o:n markkinointitarkoituksiin.

1. Tässä käytännössä käytetyt termit

GDPR-säädös on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 joka on annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016 luonnollisten henkilöiden suojelemisesta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46 kumoamisesta / EY (yleinen tietosuoja-asetus), (Euroopan unionin virallinen lehti, L 119, 4. toukokuuta 2016, s. 1-88).

Tietojen hallinta – luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista.

Henkilökohtainen data –  kaikki tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevat tiedot. Henkilöä pidetään suoraan tai epäsuorasti tunnistettavana tunnisteen, kuten nimen, tunnusnumeron, sijaintitietojen, online-tunnisteen tai yhden tai useamman fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen tekijään liittyvän tekijän perusteella.

Henkilökohtaisen datan prosessointi – kaikki automatisoidut tai ei-automatisoidut toiminnot ja operaatiot, jotka suoritetaan henkilötiedoille tai henkilötietojoukkoille, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, varastointi, mukauttaminen tai muuttaminen, hakeminen, kuuleminen, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai henkilötietojen muuten asettaminen saataville, yhdenmukaistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Datan kohteen suostumus – kaikki rekisteröidyn vapaasti annetut, täsmälliset, tietoiset ja yksiselitteiset ilmoitukset ilmoituksella tai selkeällä myöntävällä toimenpiteellä, jotka ilmaisevat suostumuksen häntä koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn.

1. Sinun henkilökohtainen datasi

Kaupallisessa markkinointi toiminnassa, kuten tiedonvälityksen ylläpidossa liittyen meidän tuotteitamme ja palveluitamme koskevien tarjousten valmisteluun ja prosessointiin, koulutuksien ja webinaarien järjestämisessä, tietojen lähettämisessä ajankohtaisista tapahtumista ja päivityksistä eq systemiltä, käytämme seuraavanlaisia tietoja:

  1. Suoraan lähettämäsi tiedot sekä tiedot, jotka eq system on hankkinut julkisesti saatavissa olevista lähteistä, eli etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajan nimi ja osoite, työnimike;
  2. tiedot, jotka annat lähettäessäsi kyselyn tai ilmoittautuessasi koulutukseen / webinaareihin käyttämällä eq systemin verkkosivuilla olevaa yhteyslomaketta tai toisessa muodossa (esim. paperilomakkeet, sähköposti kirjeenvaihto);
  3. tiedot, jotka eq system kerää automaattisesti evästeiden avulla ja seuraa aktiivisuuttasi eq systemin verkkosivustoilla, mukaan lukien erityisesti niiden verkkosivujen tiedot, joilla olet vieraillut.

3. Henkilökohtaisten tietojen hallinta

Henkilökohtaisten tietojesi hallinta tapahtuu EQ System Scandinavia Oy:ssä, jonka virallinen toimisto sijaitsee kohteessa Kaplaskuja 1 9065 Oulu. Rekisterinpitäjän sähköposti: info@eqsystem.fi

4. Henkilökohtaisen datan prosessoinnin tarkoitus ja laillinen perusta

Yrittäjille suunnatun markkinointitoimenpiteiden suorittamiseksi käsittelemme henkilötietojasi eq systemin laillisen edun perusteella (oikeusperusta: GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohta f). Luottamuksellinen intressimme koostuu yrityksesi henkilötietojen käyttämisestä tuotteidemme ja palveluidemme markkinointiin vain ammatillisissa suhteissa, edellyttäen, että suostut viestimään sähköpostitse tai puhelimitse markkinointi- ja kaupallisten tietojen vastaanottamiseksi eq systemiltä tai suostumuksellasi verkkosivustoillamme mainittuihin ns. evästeisiin. Emme häiritse yksityisyyttäsi liikaa.

5. Sinun mieltymystesi ja mielenkiinnonkohteidesi profilointi

Markkinoinnin toteuttamiseksi suoritamme mielenkiinnonkohteidesi ja mieltymystesi profiloinnin, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla mukauttaa markkinointiviestintämme sinun tarpeisiisi, mukaan lukien tietyt tuote- ja palvelutarjoukset. Arvioimme mieltymyksiäsi ja mielenkiinnonkohteitasi seuraavien tietojen perusteella:

(1) järjestelmiin kerätyt tiedot, jotka tukevat palveluidemme asianmukaista suoritusta, esim. CRM tai järjestelmät, joita käytetään toimeksiantojen toteuttamiseen samoin kuin 2) automaattisesti kerätyt (rekisteröidyt ja tallennetut) tiedot evästeiden avulla ja seuraamalla toimintaasi eq systemin verkkosivustoilla. Tämän profiloinnin seurauksena tarjoamme sinulle eq systemin tuotteita ja palveluita koskevan markkinointiviestinnän sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivuillamme ja räätälöimme sinulle lähettämämme markkinointiviestinnän. Tämä ei johda tarjoamiemme palvelujen kieltämiseen; joissakin tapauksissa profilointi voi kuitenkin johtaa samanlaisessa tilanteessa oleville erilaisille henkilöille osoitettujen tarjousten eroihin. Profilointi suoritetaan perustuen laillisiin mielenkiinnonkohteisiin (oikeusperusta: GDPR: n 6. artiklan 1. kohdan alakohta f), joka koostuu markkinoinnin ylläpidosta viestintätarpeitasi varten. Toimintamme koskee vain ammatillisia suhteita. Emme kerää tietoja, joiden avulla voimme saada käsityksen yksityiselämästäsi. Keräämme vain ammattitoimintaasi liittyviä tietoja ja hyvin rajoitetusti.

6. Tietojesi vastaanottajat

Jaamme henkilötietosi seuraaville vastaanottajaryhmille: eq systemin työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, eq systemin suorittamaa markkinointitoimintaa tukevien palvelujen tarjoajille sekä julkishallinnon elimille, jos se johtuu laista, hallinnollisesta päätöksestä tai tuomioistuimen määräyksestä.

7. Datan säilömisen kesto

Säilytämme tietosi markkinointitarkoituksiin, kunnes eroat vastaanottamasta markkinointi- ja kaupallisia tietoja eq systemistä (peruuttamalla suostumuksesi tai ilmaisemalla vastalauseen), kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson ajan, joka lasketaan päivästä, jolloin viimeksi toimit yhteyksissä eq systemin markkinointitoimintaan. Toimintasi ymmärretään valinnaksi, joka osoittaa kiinnostusta eq systemin palveluita tai tuotteita kohtaan. Viiden vuoden kuluttua viimeisestä toiminnastasi henkilötietosi poistetaan tai anonymisoidaan.

8. Henkilökohtaisten tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Sinun henkilökohtaisia tietojasi ei siirretä osapuolille, jotka voivat käyttää niitä Euroopan Unionin ulkopuolella.

9. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus:

  • Luopua markkinointi- ja kaupallisten tietojen vastaanottamisesta ilmaisemalla vastalauseesi tai peruuttamalla suostumuksesi soveltuvin osin: (1) henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointia varten, mukaan lukien eq systemin profilointi, (2) markkinointi- ja kaupallisten tietojen vastaanottamiseen puhelimitse tai sähköpostitse. Voit ilmaista vastalauseesi tai peruuttaa suostumuksesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@eqsystem.fi;
  • Pyytää pääsyä henkilötietoihisi niiden korjaamiseksi tai poistamiseksi, niiden käsittelyn rajoittamiseksi tai siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle. Voit lähettää pyyntösi sähköpostiosoitteeseen: info@eqsystem.pl;
  • Tehdä valitus henkilötietojen suojaamisesta vastaavalle tarkastajalle (tulevaisuudessa henkilötietojen suojaamisviraston pääjohtajalle) asioissa, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn eq systemissä.

10. Yhteydenotot liittyen henkilökohtaisten tietojen prosessointiin

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tietoturvamme ylläpitoon (tulevaisuudessa tietoturvatoimisto): info@eqsystem.fi, kiitos!

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.