Yhteistyömme ulottuvuudet

  • 01 Tukea koulutusohjelmien luomista ja oppituntien organisointia
  • 02 Ohjata käytännön oppitunteja
  • 03 Työharjoitteluorganisaatio, joka tähtää opiskelujen aikana saavutettujen taitojen laajentamiseen
Współpraca z uczelniami wyższymi
  • 04 Jakaa ohjelmistosta versio myös koulutuskäyttöön
  • 05 Yhteistyö suunnittelussa sekä tiedonhaussa
  • 06 Tuki diplomi-tutkielmien kirjoittamisessa
  • 07 Auttaminen urasuunnittelussa

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.