Tuotantotiedon tallentaminen: näkeminen tuo ymmärryksen

Tietämys siitä kuinka nopeasti ja tarkasti voidaan reagoida tuotannon tapahtumiin ja häiriöihin, ja miten välttää ne tulevaisuudessa.

Haaste: todenmukainen tietovarasto

Avainkysymyksiä on löytää luotettava tieto mahdollisimman pian. Onko tuotanto toteutunut suunnitelmien mukaan? Onko todelliset läpimenoajat yhtenäisiä suunnittelussa käytetyn tiedon kanssa? Miten varmistaa, että kaikki tuotannon tapahtumat on oikeasti tallennettu? Ovatko kaikki tuotantolaitteet toiminnassa ja onko työntekijöille nimetty tehtävät? Tiedätkö, kuka teki mitä, milloin ja mistä raaka-aineista? Tiedätkö, kenen palkkakulut kohdistetaan mihinkin työtehtävään?

Ratkaisu: vähemmän on enemmän?

Kaikkein yksityiskohtaisimpienkin suunnitelmien toteutus vaatii jatkuvaa monitorointia. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kerätään mahdollisimman paljon dataa. Ratkaisu on todenmukaisuus, tiedon kerääminen, sen prosessointi, kuin myös sen toteuttaminen. Tämän toimintamallin myötä, voimme välittömästi nähdä mitkä prosessipisteet vaativat kehittämistä ja miten voimme jatkossa välttää vastaavat tilanteet.

 • 15/11/2019

  ”Where does the heart…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  The first edition of…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Kaizen. How to find time for continuous improvement?

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  A sensible combination at…

  Lue lisää
 • 05/02/2020

  Changes are the theme of this year’s Production Arena

  Lue lisää

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.