Liiketoiminta-alueet

Tässä osiossa ehdotamme miten kohdata haasteet tietyillä liiketoiminta-alueilla. Miten kehittää jatkuvasta tehokkuutta ? Millaisia odotuksia kehitykseen liittyy ? Miten kehittää toimintojen tarkkuutta? Valitse liiketoiminta-alue jota haluat kehittää. Ota selvää missä ja miten voit tehdä muutoksia joilla olisi todellista lisäarvoa ajatelle koko liiketoimitaasi.

Valmistuksen ohjaus

Valmistuksen ohjaus

Valmistuksen ohjaus on taidetta – taidetta yhdistää informaatio eri lähteistä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Se on ymmärrys kehityskohteiden potentiaalista ja siitä miten valjastaa ne käyttöön. Jopa pienet, näennäisen merkityksettömät asiat voivat tuoda odottamattomia parannuksia toimintaasi.

Logistiikan hallinta

Logistiikan hallinta

Miten tehdä materiaalivirrasta täysin läpinäkyvä, työntekijät tietävät mitä materiaaleja heidän tiulee käyttää tuotannossa, ja logistiikka henkilöstö tietää mitä voidaan toimittaa eteenpäin? Miten ajankäytön hukka varastoista etsimiseen, dokumentaation luomiseen ja hidassoutuisen tiedon tuottamiseen voitaisi minimoida

Ennustaminen

Ennustaminen

Yrityksen johtaminen on taitoa tehdä oikeita päätöksiä. Tänä päivänä, tarkkuus voi vaikuttaa koko yrityksen kehitykseen. Myös muutoksiin reagoimisen nopeus on usein todella ratkaisevaa yritykselle. Se määrittelee kilpailukykyä sekä markkina-arvoa.

Liiketoimintatietoisuus

Liiketoimintatietoisuus

Varmastikin, sinulla on tietoa monelta eri alueelta - liiketoimintaprosessin johtamisesta, tuotannosta, logistiikasta ja asiakasyhteyksistä. Keräät ja seuraat mielipiteitä yrityksestäsi. Varmistat, että keräämäsi informaatio on korkealaatuista. Kuitenkin, käytätkö sen koko potentiaalin? Analysoitko ja prosessoitko sen kokonaisvaltaisesti? Pystytkö muuttamaan “puhtaan tiedon” kilpailukykyiseksi tietämykseksi? Tärkeimpänä, tiedätkö koko tarinan, joka on datan takana piilossa?

Henkilöstöhallinta

Henkilöstöhallinta

Tällä alueella pyrimme usein kompromissiin ajankäytön, pätevyyden ja tiettyjen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen välillä. Lisäksi, henkilöstöhallinnassa voi olla ennalta arvaamattomia haasteita koska työntekijät sairastuvat, saattavat olla myöhässä tai jäävät lomalle. Tämä on paljon informaatiota, jota tulee eri lähteistä, eri aikoina ja eri muodoissa. Se vaatii paljon hallinnollista työtä. Tämä sisältää työlainsäädännön noudattamisen vahvistamisen sekä säädökset ja valtuudet. Pääasiassa se on kuitenkin koko tiimin potentiaalin asianmukaista hyödyntämistä.

Prosessien ja dokumenttien hallinta

Prosessien ja dokumenttien hallinta

Keräämme satoja dokumentteja joka päivä. Ne kulkeutuvat meille eri paikoista, eri aikoina ja usein myös eri tiedostomuodoissa. Niiden aihe on harvoin sama. Niitä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa analysoida tehokkaasti - muistaa niiden konteksti, määrittää niiden tarkoitus, niissä esitetyn informaation luotettavuus sekä se arvo minkä ne tuovat suhteessa koko organisaatioon.

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Mitä asiakkaat odottavat minulta? - tämä on todennäköisesti yksi useiten kysytyistä kysymyksistä, joka jää monesti ilman vastausta. On helpompaa sanoa mitä he eivät odota - he eivät varmastikaan halua yksittäistä tuotetta, vaan ennemminkin etsivät ratkaisua heidän omaan, yksilölliseen ongelmaansa. Näiden ongelmien ymmärtämiseksi, sinun täytyy tietää paljon asiakkaan työympäristöstä, heidän tuotantoalansa ominaispiirteistä ja löytää keino pitää heidät kiinnostuneena omasta tarjouksestasi ja yrityksestäsi.

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.