kartoittaa prosessit
ennakoida toimien seurauksia
luoda mitä jos-simulaatioita

Millaisia hyötyjä saavutat ?

Tuotannon läpimenoaikojen lyhentyminen yli 29%

Varastoarvojen pienentyminen yli 26%

Tuotannon tehokkuuden parantuminen jopa 23%

Aseteaikojen vähentyminen jopa 27%

Tilausten valmistuminen aikataulussa paranee jopa 52%

Tuotannon läpimenoaikojen lyhentyminen yli 29%

Varastoarvojen pienentyminen yli 26%

Tuotannon tehokkuuden parantuminen jopa 23%

Aseteaikojen vähentyminen jopa 27%

Tilausten valmistuminen aikataulussa paranee jopa 52%

Tuotannon yksityiskohtainen kuvaaminen

Asprova APS antaa SInulle mahdollisuuden kuvata liiketoimintasi erityispiirteet hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Järjestelmän avulla luot optimointikriteerit yksittäisille tuotantoposesseille sekä prosessien välisille riippuvuuksille, sisältäen:

 • tuotantoteknologiat,
 • yksittäisten tehtävien väliset riippuvuudet,,
 • työkalujen saatavuus,
 • työntekijöiden osaamisprofiilit,
 • resurssimuuttujat,
 • tuotteiden ja raaka-aineiden vaatimukset,
 • huolto.

ASPROVA APS odwzorowanie specyfiki procesu

ASPROVA APS- elastyczność

Joustavuus – yrityksen visio siirretään järjestelmän ymmärrettäväksi.

Asprovan avulla voit itse vapaasti muokata tavoitteet ja menetelmät optimaalisen aikakatuluksen saaavuttamiseksi. Päätät itse:

 • Kuinka suunnittelet tuotannon,
 • Kuinka yksityiskohtaiselle tasolle suunnittelusi viet,
 • Millaisia optimointikriteerejä luota ja mitkä valitset avainkriteereiksi.
 • Millaisia tavoitteita haluat saavuttaa.

Toimenpiteen nopeus = vasteaika

Yksityiskohtaisen suunnitelman tai simulation laskeminen vie muutamia sekunteja.

ASPROVA APS -nopeus

ASPROVA APS what-if

Tiedon visualisointi ja what-if simulataiot

Luot nopeasti erilaisia simulaatioita. Niiden avulla, voit helposti vertailla erilaisia vaihtoehtoja aikataulutukseen tai hienosuunnitteluun liittyen.Voit valita niistä turvallisesti parhaimman joka vastaa yrityksesi liiketoiminta tavoitteisiin. Löydät vastaukset usisiin kysymyksiin, kuten:

 • Mikä on luotettava valmistupäivä tilauksen X valmistumiseksi ?
 • Mikä on optimaalinen tilausjärjestys?
 • Kuinka tilausten prioriteetti muutokset vaikuttavat tuotantojärjestykseen ?

Selkeä visualisointi koko priosessista antaa Sinulle nähdä enemmän ja nopeasti. Asprovan avulla saavutat ymmärryksen toimintojen vaikutuksista toisiinsa.

Riippumattomuus käytetyistä IT-järjestelmistä

Asprova APS kommunikoi minkä tahansa ulkoisen järjestelmän kanssa. (sisältäen ERP, WMS, MES, CMMS sekä BI ratkaisut)..

ASPROVA APS

Miksi eq-järjestelmä?

… koska työkalut eivät ole ratkaisu

Meille tärkeintä on ratkaista todelliset ongelmat ja ottaa käyttöön parannuksia, joilla on todellinen vaikutus koko yrityksen toimintaan eikä vain osaan sitä. Meille on tärkeää, miten, eikä vain millainen.

… koska osaamisen monimuotoisuus on tärkeää

Tiimimme koostuu ihmisistä, joilla on pätevyyksiä eri alueilla. Kuitenkin vain yhdistelmä kokemustamme ja yritystietosi voivat tuoda parhaat tulokset.
.

… koska jokainen yritys on erilainen

Yhteistyömme alkaa tilanteen analysoinnilla. Yhdessä luomme sitten yksityiskohtaisen käsityksen parannuksista. Lopussa valitsemme, säädämme ja toteutamme sopivan järjestelmän.

Tuotannonsuunnittelu

Määrittele tarpeesi - huolehdimme lopusta.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.